מכתב לליז היקרה

לחם כהה

Scroll Down
בשעות שבהן כתבתי את הכתבה נתפס חייל גרמני בסביבת המחנה. ראיתי אותו כשהגיע, מנופף בחולצה לבנה ומתחנן אל הרוסים שייקחו אותו. המתרגם סיפר לי שהגרמני כנראה מוכה בהלם שכן הוא סיפר שהותקף על ידי להקת דובים במעבה היער, ומאז, במשך כמה ימים, הוא הסתובב בגפו עד שהחליט לחזור למחנה ולהסגיר את עצמו. תארי לך, ליזי שלי, להקת דובים – חיילים. “כרוב חמוץ” (כינוי לחיילים הגרמנים) מסכן, המלחמה קשה על כל הצדדים.