המוות אוהב אנרודאיד

סיפור מצער על קפה ואלוהות

Scroll Down
מוות נגעל נורא מהרגלי השולחן של אלוהים. הוא נזכר שכשהם היו ילדים, אלוהים היה מצחיק את החברים כשהוא היה בולע חיפושיות חיות. אבל מוות, מוות היה תמיד שונה, כל הקטע הזה של מוצרי מזון מן החי לא בא לו טוב בכלל.